Generelle klubbvilkår

NB: Club Serla legges ned 3.6.2019. Les mer.

Serla Club er en medlemsklubb hvor du kan samle koder, få poeng og løse inn disse i premier, samt delta i aktiviteter og motta spesialtilbud. Medlemsfordeler gjelder kun for klubbens medlemmer, og informasjon om dem sendes hovedsakelig via e-post. Husk å sørge for at dine kundeopplysninger er oppdaterte til enhver tid.

 For å delta må du registrere din personlige konto på klubbens hjemmeside. Registreringen er gratis og gyldig inntil du får beskjed om noe annet. Serla Club er åpen for alle over 18 år, som har fast bopel i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia eller Litauen. Bare ett medlemskap per person er mulig. For å få innfridd medlemskap må du gi oss ditt  riktige navn og en aktiv e-postadresse.

 Medlemmet bærer selv det fulle ansvaret for  passordet sitt  og sin registrerte e-postadresse. Bruk ved hjelp av av medlemmets brukernavn  eller passord regner man med er foretatt av medlemmet. Ved å gi personopplysninger til Metsä Tissue, samtykker medlemmet også til Metsäs håndtering av dem i henhold til gjeldende retningslinjer. Det er mulig å trekke seg fra klubben til enhver tid, og medlemmet kan be om fjerning av sine data fra vårt register. Du kan trekke deg fra klubben gjennom avmeldingslinken som du finner i den siste e-posten du mottok fra klubben. Ved å trekke seg fra klubben, mister medlemmet alle sine nåværende poeng.

 

Du kan få poeng fra kodene plassert inne i Serla-pakkene, samt ved å delta i klubbens aktiviteter. Merk at ikke alle Serla-produkter inneholder koder. Antall poeng som gis er angitt på klubbens hjemmeside. Metsä Tissue har rett til å endre antall poeng gitt for ulike produkter og aktiviteter, samt forfallsdato. Poengene  fjernes fra kontoene og muligheten for å bestille premier  utløper automatisk 3.6.2019 klokka 23:59.

 

Du kan løse inn i premier på klubbens hjemmeside mot poengene dine. Avhengig av type premie vil de enten bli levert i posten hjem til deg, ved nedlasting, vist direkte på nettsiden eller via e-post. Som regel vil premiene bli ekspedert 3-4 uker etter bestilling. Premiene vil kun bli levert i det landet som er tilknyttet klubben du er registrert i. På premiene er det ikke returrett. Serla  Club er ikke ansvarlig for tjenestene og produktene som tilbys eller er produsert av våre partnere, og heller ikke for feil eller reklamasjoner forårsaket av dem. Hvert selskap er ansvarlig for sine egne produkter og tjenester. Serl Club er ikke ansvarlig for at vår utsendte e-post kan havne i søppelpost, for feilaktige e-postadresser som ikke fungerer, eller kundens tekniske problemer under nedlasting av digitale premier og lignende.

 

Metsä Tissue forbeholder seg alle rettigheter til å endre, avbryte eller på annen måte justere klubben og dens regler uten egen melding om dette. Metsä Tissue forbeholder seg retten til å nekte en bruker tilgang til nettsiden og avbryte medlemskapet ved oppdaget misbruk. Forsøk på å endre eller forstyrre et program eller nettside knyttet til klubben er forbudt. Hvis det er grunn til å mistenke en deltager for bedrag eller for påvirkning av resultatene på annen måte enn nevnt i reglene, eller for annen forbudt aktivitet, har klubben rett til å avvise vedkommendes deltagelse. Metsä Tissue eller dens partnere som deltar i planlegging og implementering av klubben, kan ikke holdes ansvarlige for skader en deltager får påført seg gjennom medlemskap i klubben.

 

Disse vilkårene gjelder alle aktiviteter i Serla Club. Ved å opprette kontoen din, godkjenner du disse vilkårene.

 

Metsä Tissue forbeholder seg retten til å endre reglene.

 

 


 Personvernerklæring

Dette Serla-nettstedet og personvernerklæringen for Serla Club ("Personvernerklæring") beskriver vår behandling av personopplysninger, inkludert en beskrivelse av de innsamlede personopplysningene og hvordan personopplysningene behandles. Denne personvernerklæringen kan endres uten forvarsel i den utstrekning det er tillatt ifølge gjeldende lovgivning.

 

1.   Behandlingsansvarlig

 

Metsä Tissue Oyj, registrert adresse til hovedkontoret: Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finland

2.   Kontaktperson

Kontakt oss via e-post: privacy@metsagroup.com

 

 

3.   Formålet og det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger

Metsä Tissue er en del av Metsä-gruppen. Personopplysningene blir brukt av Metsä Tissue og dets datterselskaper og dersom det er nødvendig av selskaper som tilhører Metsä-gruppen

Personene hvis personopplysninger behandles, er besøkende på nettstedene til Serla, medlemmer i Serla Club og alle personer som gir tilbakemelding. 

Metsä Tissue bruker personopplysningene som samles i forbindelse med å levere tjenester som den registrerte har bedt om. Metsä Tissue kan også bruke personopplysninger for å støtte sin forretningsanalyse og -drift, samle forretningsinformasjon, forbedre produkter og tjenester, tilpasse innhold og annonsering.

Vårt rettslige grunnlag for å samle inn og behandle personopplysninger er dersom du surfer på nettstedet, en legitim interesse for å samle opplysninger om besøkende på nettstedet for å utvikle våre tjenester og gi målrettet annonsering for en bedre annonseringsopplevelse. Dersom du som kunde legger igjen en tilbakemelding, har Metsä Tissue en legitim interesse for å behandle opplysningene for å forbedre produktene og tjenestene, samt for å svare på tilbakemeldingen dersom det blir forespurt. For medlemmer av Serla Club har vi et løpende avtaleforhold, og vi samler og behandler personopplysningene for å levere deg tjenestene vi er forpliktet til å levere ifølge avtalen. For direkte markedsføringsformål ber vi om samtykke for ulike markedsføringskanaler, og hvis opplysningene dine ikke blir samlet inn eller behandlet med andre tjenester, blir personopplysninger da samlet inn og behandlet basert på samtykke. Du kan også legge igjen personopplysningene dine når du deltar i en markedsføringskampanje eller lignende. Når du gjør det, inngår Metsä Tissue og du en avtale der Metsä Tissue er ansvarlig for å levere tjenesten du har bedt om (dvs. å inngå i en lotteritrekning, levere din mening om Metsä Tissue-produkter eller -tjenester), og dine opplysninger blir samlet og behandlet basert på den avtalen. 

Metsä Tissue utleverer ikke personopplysninger til uautoriserte tredjeparter. Metsä Tissue kan dele personopplysningene med tredjeparter Metsä Tissue har engasjert for å levere tjenester. Disse selskapene er kontraktmessig forpliktet til kun å bruke personopplysninger som er utlevert til dem, for å utføre de avtalte tjenestene. Metsä Tissue kan også utlevere personopplysninger til myndigheter eller andre tredjeparter, hvis det kreves i henhold til gjeldende lovgivning.

 

4. Behandlede personopplysninger

Personopplysninger som:

·    Navn,

·    Gateadresse, postnummer, sted, land,

·    Telefonnummer,

·    E-postadresse,

·    Kjønn,

·    Husholdningsstørrelse,

·    Fødselsdato,

 

 

Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med bruk av tjenesten/nettsiden osv., som:

·    bruk av tjeneste/nettsted,

·    enhetsinformasjon,

·    logginformasjon,

·    IP-adresse,

·    stedsinformasjon,

·    informasjonskapsler og lignende teknologi,

·    i tilfelle klubbmedlem, belønninger som er bestilt,

·    i tilfelle klubbmedlem, koder som er angitt,

 

 

5. Vanlige kilder til informasjon og informasjonskapsler

 

 

Personopplysninger leveres av personen selv ved registrering og bruk av Club, bruk av nettsiden og innsending av tilbakemeldinger fra kunder. Personopplysninger samles også inn av Metsä Tissue i forbindelse med den enkeltes bruk av tjenesten.

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å gjøre søkingen din på nettet bedre og mer personlig. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens enhet av en nettleser. Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Ved å bruke tjenesten godkjenner du bruk av informasjonskapsler. Hvis du vil deaktivere informasjonskapsler, bør du se i hjelpemenyen i nettleseren for å lære hvordan du deaktiverer informasjonskapsler. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du ikke få tilgang til eller bruke tjenesten

 

6. Vanlige destinasjoner for utleverte data og hvorvidt dataene overføres til land utenfor EU/EØS

 

Metsä Tissue kan behandle personopplysninger i jurisdiksjoner hvor Metsä Tissue har tilstedeværelse. I noen tilfeller bruker Metsä Tissue eksterne tjenesteleverandører til å samle, bruke, analysere og på annen måte behandle informasjon på sine vegne. Disse tjenesteleverandørene er forpliktet til kun å bruke personopplysninger som deles med dem, til å utføre tjenestene Metsä Tissue har ansatt dem for å levere.  Metsä Tissue kan også dele dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å overholde gjeldende lov, forskrift, rettslig prosess eller håndhevbar myndighetsforespørsel.

Personopplysningene kan behandles innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS. Metsä Tissue overfører kun dine personopplysninger utenfor EU/EØS i samsvar med et av de rettslige grunnlagene som er beskrevet nedenfor:

• mottakerlandet vurderes av EU-kommisjonen å gi tilstrekkelig vern for dine personopplysninger;

• vi har sørget for tilbørlige garantier for overføringen ved å bruke modellklausulene for overføring av personopplysninger til tredjeland, utstedt av EU-kommisjonen; eller

• du​har gitt ditt samtykke til overføringen, eller det foreligger et annet rettslig grunnlag for overføringen i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

7. Personvern

Personopplysninger behandles fortrolig og med forsiktighet. Personopplysningene er bare tilgjengelige for ansatte hvis jobb krever behandling av personopplysningene.

Brukerne logger inn på systemet som inneholder personopplysninger, ved å enten angi sin personlige bruker-ID og passord, eller ved å bruke single-sign on-teknologi. Brukerrettigheter krever egen godkjenning fra nominert Metsä Tissue-personell.

Alle personopplysninger er beskyttet av regelmessig gjennomgåtte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot utilsiktet eller ulovlig tilgang, endring, ødeleggelse eller annen behandling, inkludert uautorisert utlevering og overføring. Sikkerhetsforanstaltningene omfatter en egnet brannmurkonfigurasjon, sikre serverrom og oppdatert IKT-systemtilgangsadministrasjonspraksis.

 

 

8. Dine rettigheter

 

 

 

 

 

 

Du har rett til:

• innsyn i, oppdatering, fjerning og korrigering av dine personopplysninger. For Club-medlemmer kan denne retten utøves ved å logge inn på tjenesten og gå til siden Own Profile (Egen profil);

• trekke tilbake samtykket ditt, dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke. Opplysningene dine behandles kun basert på samtykke til markedsføringsformål, og du kan kansellere samtykket ditt basert på den siste direkte markedsføringsmeldingen du har mottatt

• protestere mot bruken av dine personopplysninger av grunner knyttet til din særskilte situasjon dersom vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger er vår legitime interesse;

• kreve at Metsä Tissue begrenser behandlingen av dine personopplysninger; og

• motta dine personopplysninger i maskinlesbart format og overføre slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig, dersom du har gitt personopplysningene til Metsä Tissue og dersom behandlingen av opplysningene er basert på kontrakt eller med ditt samtykke.

Du kan utøve rettighetene dine ovenfor ved å logge inn på tjenesten og gå til siden Own Profile (Egen profil). Du kan eventuelt kontakte oss via personvernsnettsiden vår, ved å besøke oss personlig eller per post på adressen angitt i del 8. Metsä Tissue kan be deg om å spesifisere forespørselen din skriftlig, og vil alltid bekrefte identiteten din før forespørselen din behandles.

Hvis du er utilfreds med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten, som er ansvarlig for å overvåke overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.

 

Forespørsler skal sendes skriftlig til:
Metsä Tissue Oyj

Attn:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Finland

 

Forespørsel kan leveres personlig til følgende adresse:
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Finland

Når du leverer en forespørsel personlig, må det fremvises et gyldig legitimasjonskort med bilde.

 

 

 

 

 

 

9. Datalagringserklæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplysninger om Metsä Tissues leverandører/kunder/kontaktpersoner lagres så lenge samarbeidet mellom Metsä-gruppen og leverandøren/kundene varer, og personopplysninger merkes som passive ved samarbeidsyklusens slutt, hvoretter dataene ikke lenger brukes aktivt. Eventuelle personopplysninger som er merket som passive, slettes senest etter 6 måneder med passivitet.

 

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å gjøre søkingen din på nettet bedre og mer personlig. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruk av informasjonskapsler. Lær mer. Lukk